LESUITVAL

In verband met ziekte, komt de herhalingsles van vanavond, 7 april, te vervallen.