Datum beginnerscursus EHBO bekend

De nieuwe beginnerscursus Eerste Hulp start op zaterdag 7 januari 2023 om 09.00 uur in Dorpshuis De Eng in Voorthuizen. Lees meer