Opleiding 2023

De opleidingscursus is gevolgd door 6 personen.
Op 31 januari j.l. legden zij allen met goed gevolg het examen af.
Allen van harte gefeliciteerd en welkom bij onze mooie vereniging.

Instructies van de examinator