Op deze website zal een gedeelte van het aanwezige fotomateriaal worden getoond. Voor de foto’s is toestemming gevraagd alvorens deze geplaatst worden. Bent u toch van mening dat er ongepaste foto’s op de website staan, neemt u dan contact op middels secretariaat@ehbovoorthuizen.nl.

Naast de foto’s van EHBO Vereniging Voorthuizen, zou het zomaar kunnen zijn dat u zelf nog leuke foto’s heeft die met de vereniging te maken hebben. Indien u deze ook op de website beschikbaar wilt stellen voor de andere leden, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Zij zullen u dan vertellen hoe u de foto’s kunt opsturen zodat ze geplaatst kunnen worden.

Leden/Jaarvergadering oktober 2021

De jubilarissen van 2020 en 2021

Verhuizen van ‘t Trefpunt naar De Eng

25 jaar clubblad

Jan was diegene die met Ron Weggelaar en Dick van Dijk het blad vorm hebben gegeven.
Jan krijgt een bloemetje aangeboden namens het bestuur.

Geslaagde EHBO-ers 2020