Op deze website zal een gedeelte van het aanwezige fotomateriaal worden getoond. Voor de foto’s is toestemming gevraagd alvorens deze geplaatst worden. Bent u toch van mening dat er ongepaste foto’s op de website staan, neemt u dan contact op middels secretariaat@ehbovoorthuizen.nl.

Naast de foto’s van EHBO Vereniging Voorthuizen, zou het zomaar kunnen zijn dat u zelf nog leuke foto’s heeft die met de vereniging te maken hebben. Indien u deze ook op de website beschikbaar wilt stellen voor de andere leden, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Zij zullen u dan vertellen hoe u de foto’s kunt opsturen zodat ze geplaatst kunnen worden.

Foto’s

Vrijwilligersuitje

Competentiedag

Symposium AED maart 2023

Opleiding 2023

Cheque Oldtimer Evenement

Met de Nieuwjaars receptie mochten wij wederom  een cheque van 1000 euro ontvangen. Benny Geurts heeft de cheque overhandigd aan Wilma en Trude

Geslaagden reanimatie/AED januari 2023

Lesafsluiting 2022

Intocht Sinterklaas


Voorbereiding voor de reanimatie

Eindelijk weer een normale lesavond september 2022

Posten Floralia

Posten Bourgondisch Voorthuizen

Posten Kerkplein rommelmarkt

Foto’s van de braderie. Zoals u kunt zien, zijn de vrijwilligers super goed verzorgd door Lounge3, de poffertjeskraam en de Buckman.

Leden/Jaarvergadering oktober 2021

De jubilarissen van 2020 en 2021

Verhuizen van ‘t Trefpunt naar De Eng

25 jaar clubblad

Jan was diegene die met Ron Weggelaar en Dick van Dijk het blad vorm hebben gegeven.
Jan krijgt een bloemetje aangeboden namens het bestuur.

Geslaagde EHBO-ers 2020