In 2023 organiseren we weer een beginnerscursus. Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus worden gehouden in Dorpshuis De Eng,  Rochetstraat 2, 3781 CZ Voorthuizen.
Het examen is volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis.
De nieuwe cursus vindt plaats op de zaterdagen 7, 21 en 28 januari van 09.00-16.00. Het examen vindt plaats op dinsdag 31 januari en begint om 19.00 uur.


U leert wat u moet doen als iemand bewusteloos is, niet meer kan ademen of een hevige bloeding heeft.
U leert hulp te verlenen aan mensen met brandwonden of botbreuken en u leert reanimeren.
En u leert hoe u eerste hulp verleent bij kinderen.
De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde EH-instructeur.
De leerstof staat in het bekende Oranje Kruis boekje.
De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theorie en aan kennis van het menselijk lichaam.
Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingezet.
De cursus wordt afgesloten door een examen.
Het examen wordt afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een EH-instructeur en een LOTUS slachtoffer.
Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarin u kunt laten zien dat u de vereiste kennis en vaardigheden beheerst.
Het diploma is twee jaar geldig.
Uw diploma kan telkens voor twee jaar worden verlengd; voorwaarde is wel dat u minstens 7 vervolglessen per jaar heeft gevolgd.
Ook deze vervolglessen kunt u bij onze vereniging volgen.
Het minimum aantal cursisten is 5, het maximum is 12. Meld u dus snel aan want VOL = VOL!!! Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met onze secretaresse via de mail, secretariaat@ehbovoorthuizen.nl.

Het behalen van een EHBO diploma kan noodzakelijk zijn voor uw werk of voor een bepaalde activiteit die u uitoefent. En is uitermate belangrijk om iets voor een ander te kunnen betekenen als er in uw bijzijn iets voorvalt.
Met het toenemen van de vergrijzing en hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld bij kinderen, kan uw hulp zomaar gewenst zijn. Waarom zou u dat dan niet meteen goed aanpakken? Veelal wordt de cursus vergoed door uw ziektekostenverzekering of werkgever. Meld u bij ons aan en weet voortaan op de juist manier te handelen als er iets voorvalt!

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten voor een EHBO cursus. Kijk hiervoor op het overzicht.

Terug naar het cursusaanbod.