Bekijk op uw gemak welke opleidingen EHBO Vereniging Voorthuizen verzorgt.

Klik op de cursus en u leest de nieuwste informatie over deze opleiding.

Opleidingscursus EHBO
Opleidingscursus AED
Vervolgopleiding EHBO
Vervolgopleiding reanimatie/AED

U heeft een diploma gehaald bij een andere vereniging?
Ook dan kunt u bij onze vereniging de herhalingslessen volgen. U moet dan echter wel lid worden van onze vereniging. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Algemene informatie

Informatie over de lesavonden

De lesavonden worden gehouden in Dorpshuis De Eng, Rochetstraat 2 te Voorthuizen. Dinsdagavond vanaf 20.00 uur, donderdagavond vanaf 19.00 uur. Elke EHBO-er dient om zijn diploma geldig te houden, minimaal 7 EHBO lessen te volgen, waarvan 1 reanimatieles. Het is raadzaam om hier ook een avondje verbandleer aan toe te voegen.

REANIMATIE

Voor de herhalingsavond reanimatie krijgt u een aparte oproep. Dus niet alle avonden. Deze avond bent u verplicht te komen, anders verloopt uw EHBO diploma.

GROTE OEFENINGEN

Voor de GROTE OEFENINGEN verzamelen wij ons om ±19.30 uur bij Dorpshuis De Eng, Rochetstraat 2 te Voorthuizen. Hier krijgt men te horen waar men naar toe moet en kijken we of we kunnen carpoolen.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Wilt u om welke reden dan ook, de EHBO lessen niet meer bij ons volgen, moet uw lidmaatschap schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie van de vereniging. Doet u dit niet voor het einde van het jaar, bent u verplicht de contributie te betalen van het komende jaar.

WIJZIGING ADRES– OF NAAMGEGEVENS

Als u gaat verhuizen, trouwen of een ander telefoonnummer krijgt verzoeken wij u deze gegevens door te geven aan het secretariaat of de ledenadministratie. Ook geboortedata, jubilea, sterfgevallen enz. kunt u hier doorgeven.

DONATEURS

EHBO Vereniging Voorhuizen zet zich al ruim 80 jaar in voor de maatschappij in en om Voorhuizen. Dit wordt onder andere gedaan door het aanbieden van diverse cursussen Eerste Hulp Bij Ongevallen en Reanimatie -AED. Daarnaast zet EHBO Vereniging Voorhuizen zich al vele jaren in als ondersteuning bij diverse evenementen. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Hiervoor vertrouwen wij op de inzet van onze leden. Daarnaast hebben wij diverse donateurs die onze vereniging financieel steunen.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan EHBO Vereniging Voorhuizen en hiermee de inzet van EHBO’ers bij de diverse plaatselijke evenementen ondersteunen? Meld u dan geheel vrijblijvend aan als donateur van EHBO Vereniging Voorhuizen.
Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om geheel vrijblijvend een donatie te storten op de rekening van EHBO Vereniging Voorhuizen NL59RABO0367901854 t.n.v. EHBO Vereniging Voorhuizen o.v.v. Donatie.

Sponsoring

Bent u, of is uw bedrijf, geïnteresseerd in sponsoring van EHBO Vereniging Voorhuizen? Mail naar: penninmeester@ehbovoorthuizen.nl. Wij zullen u hierna benaderen om uw idee of de invulling van de sponsoring met u te bespreken.