logo diploma

In 3 hele zaterdagen (of 14 lessen van 2 lesuren) leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een EH-instructeur. De nadruk ligt bij de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergronden en kennis van het menselijk lichaam.
Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden LOTUS slachtoffers ingeschakeld.

EXAMEN

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 16 jaar oud zijn. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een EH-instructeur en een LOTUS slachtoffer. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Het eenheidsdiploma EHBO is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd wanneer u per jaar minstens 7 vervolglessen van 2 uren heeft gevolgd.

Wie verder wil in de EHBO kan doorgaan voor extra aantekeningen: verbandleer, EHBO bij Sport en andere modules, de kaderaantekening en de LOTUSaantekening. Deze beide laatste geven de bevoegdheid om op te treden als EHinstructeur resp. LOTUS slachtoffer.

Jij kunt erger voorkomen!

kind met mitella

Als je er zeker van wilt zijn dat er kundige hulp in de buurt is als er wat gebeurt, zou je eigenlijk zelf een cursus moeten volgen. Je hoeft dan niet meteen op zaterdag met een verbandtas langs de lijn van een sportveld te staan, maar als er iets gebeurt dan weet jij wat je moet doen en je bent daardoor van onschatbare waarde om erger te voorkomen.

JEUGD EH

In groep 7 en 8 kun je een cursus Jeugd-Eerste Hulp volgen. Misschien kun jij je meester of juf enthousiast maken als deze cursus nog niet bij jullie op school wordt gegeven. De cursus wordt verzorgd door de plaatselijke EHBO-vereniging of kan door de juf/meester worden gegeven als hij/zij een geldig EHBO-diploma heeft. De cursus kan gegeven worden in het klaslokaal, bij een sportvereniging of het verenigingsgebouw van de EHBO. De cursus duurt minstens 20 uur. Je leert wat je moet doen bij verwondingen of botbreuken en als iemand flauwvalt of niet meer ademt. Je leert ook hoe je ongevallen kunt voorkomen. Na afloop van de cursus doe je examen. Je hebt dan het getuigschrift Jeugd Eerste Hulp behaald.
Bij EHBO Nederland kan je ook een diploma halen, kijk daarvoor op hun site.

EHBO is een zaak van weten en doen, en dat “doen” vereist oefening. Je kunt lid worden van een van de EHBO- verenigingen, of van de Reddingsbrigades of van van het Nederlandse Rode Kruis. Zij organiseren herhalingslessen en oefenavonden en geven een schriftelijke verklaring af als je daaraan hebt meegedaan.

Ongelukje…klein hoekje….

Het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of het spelen. Een bloedneus op het schoolplein, geschaafde knie doordat je uitgleed in de keuken of je moeder liep een verstuikte enkel op toen ze van de trap afviel…
En er kan natuurlijk ook iets ergers gebeuren, je vriend verslikt zich of de buurman krijgt een hartaanval. Als je dan niet snel helpt kan iemand gewoon doodgaan…

Niets is er voor het slachtoffer erger dan dat niemand hem kan helpen! En natuurlijk is er voor jou als omstander niets erger dan dat je machteloos toe moet kijken en niet weet wat je moet doen.

Al meer dan 300.000 mensen van 16 jaar en ouder hebben een geldig eenheidsdiploma EHBO. Zij hebben een cursus gevolgd bij één van de plaatselijke EHBO-verenigingen of via hun werk. Zij hebben aangetoond dat zij de eerste hulp beheersen door te slagen voor het examen, dat bestaat uit het theorie- en het praktijk gedeelte. Hun diploma is 2 jaar geldig, zij kunnen het telkens voor 2 jaar verlengd krijgen door elk jaar 7 bijscholingslessen te volgen.

Terug naar Organisatie