Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Er zijn veel verschillende soorten aanvallen. Bij sommige aanvallen hebben mensen een verlaagd bewustzijn. Bij andere aanvallen blijft men bij kennis. Sommige mensen met epilepsie gaan schokken met armen en benen. een ander voelt vreemde tintelingen, hoort vreemde geluiden of heeft een opstijgend gevoel uit de maag. Bij sommige aanvallen staart iemand een korte periode alleen voor zich uit en is niet aanspreekbaar. Hoe een aanval eruit ziet, hangt af van de oorzaak en de plaats van de hersenen waar de elektrische verstoring optreedt. Verschijnselen kunnen sterk van persoon verschillen. Ook het herstel na een aanval is niet altijd hetzelfde. De een is na een aanval vrijwel meteen de oude of merkt de aanval zelfs niet, de ander heeft lange tijd nodig om zich na een aanval weer goed te voelen.

Wat te doen bij epilepsie

Algemeen: blijf kalm, blijf erbij, praat rustig, probeer iemand niet geforceerd tegen te houden. Een aanval gaat bijna altijd vanzelf over. Is dit de eerste aanval? Adviseer dan dringend om een bezoek aan de huisarts te brengen!

Wat te doen tijdens een grote aanval?

Stop niets tussen de tanden, blijf kalm, blijf erbij en houdt omstanders op een afstand. Bescherm het hoofd met uw handen, jas of kussen, haal harde voorwerpen weg, maak strakke kleding los, neem bril af. Geen water of mond op mondbeademing geven, houdt lichaamsbewegingen niet tegen, verplaats iemand niet tijdens een aanval. Bel zonodig huisarts/ouders/verzorgers, kijk of hij/zij een SOS-bandje bij zich heeft, volg eventuele aanwijzingen van de patiënt op.

Wat te doen na een grote aanval

Wacht tot de aanval over is en de patiënt gaat ontspannen, meestal na een paar minuten. Leg hem/haar in een stabiele zijligging en blijf erbij, stel hem/haar gerust en zorg dat hij/zij weer goed thuis komt.

Terug naar tips