logo EHBO Voorthuizenvlag Voorthuizen

EHBO Vereniging Voorthuizen
Opgericht 18 augustus 1936

 • hart

  AED/Reanimatieopleiding

  AED apparaat
  Bekend is dat de meeste ongelukjes in en rond je eigen huis/caravan gebeuren. Wat is het dan vervelend als u niet zou weten wat u kunt doen…….
  Daarom is er een AED opleiding.
  Kosten: € 45,-- In één avond (19.00-22.00 uur) wordt u opgeleid om de AED te bedienen en leert u hoe u moet reanimeren. Deze AED/reanimatie opleiding vindt plaats in ’t Trefpunt.

  Sinds 2014 zijn wij reanimatiepartner van de Nederlands Hartstichting.

  Link naar video’s Hartstichting:
  hartstichting.nl/video
  video hartstichting.nl burgerhulpverlener

  Belang van eerste hulpverlening.

  In Nederland wordt de laatste jaren ongeveer 300.000 maal per jaar een vorm van eerste hulp verleend, waarbij in circa 3.000 gevallen het slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ongeveer 1.700 arbeidsongevallen leiden jaarlijks tot blijvende volledige arbeidsongeschiktheid van de betrokkene. Er wordt meer dan drie miljard euro per jaar uitgekeerd aan ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als gevolg van arbeidsongevallen. Daarnaast zijn er nog de kosten van productieverlies en van ziekenhuisopname.
  Het is daarom belangrijk dat de opleiding en het kennisniveau van de hulpverlener goed is. Kijk op je moet het wel echt kunnen.
  Voor meer informatie over het volgen van een EHBO opleiding, klik hier.

  Goed georganiseerde Eerste Hulpverlening.

  aed cursus

  Zeker op scholen en bij bedrijven/inrichtingen waar sprake is van processen of productiemethoden die gevaarlijk kunnen zijn voor werknemers, is de aanwezigheid van Eerste Hulpverleners van groot belang. In geval van een ongeval moet binnen een paar minuten eerste hulp worden gegeven tot het moment waarop professionele hulpverleningsinstanties arriveren en de hulpverlening overnemen. Dit wordt de voorpostfunctie genoemd. Nadat de professionele hulpverleningsinstanties het werk hebben overgenomen, moeten de Eerste Hulpverleners hen desgewenst bijstaan. Per 25 werknemers/scholieren dient er minimaal één hulpverlener aanwezig te zijn!