Zoals tijdens de ledenvergadering al genoemd, zullen de lessen het komende seizoen iets worden aangepast. Er zijn namelijk erg veel mensen die de competentiedag willen volgen zodat de groep simpelweg te groot wordt. Er is daarom dit seizoen tweemaal een mogelijkheid om je competenties bij te schaven ipv de reguliere lessen.
Er is een competentiedag in het najaar, maar verdeeld over 2 zaterdagochtenden (voor sommigen was 1 dag wel erg lang). De ander is in het voorjaar is vindt plaats op 1 zaterdag. Het maximum voor beide sessies is 15 personen en vol is vol!
Verder is gebleken dat niet alle competenties in de beschikbare tijd was te behandelen. Het gedeelte AED / stabiele zijligging zal als apart gedeelte worden behandeld op een avond. Hiervoor heeft u keuze uit 9 avonden. Ook hierbij geldt vol is vol en het maximum per avond is 8 of 16 personen.
Het is NIET mogelijk om gewone lessen met een competentiedagdeel te combineren.
Ook leden die de gewone lesavond bezoeken, moeten zich opgeven voor een lesavond AED/ stabiele zijligging. Doe dit zo snel mogelijk anders zal het bestuur je op basis van beschikbaarheid per avond indelen.

Voor een ieder geldt om competent te blijven:

  • Minimaal 8 lessen volgen (meedoen aan de grote oefening, min 2 x posten en de jaarvergadering gelden ook als punt), minimaal ook AED en Stop de Bloeding
  • Minimaal een competentiedag / 2 halve dagen en een AED avond volgen

Mocht je om welke reden dan ook niet de benodigde lessen kunnen volgen, neem dan contact op met 1 van de leden van het bestuur. Waar mogelijk zullen we in onderling overleg een passende oplossing vinden.