Doelstelling van de EHBO

Het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken en het verbreiden van de daartoe vereiste kennis.

De EHBO-vereniging Voorthuizen, tracht het doel van de EHBO te bereiken door:

  • Het organiseren van cursussen ten behoeve van het Eénheidsdiploma EHBO en Jeugd EHBO,
  • Het organiseren van vervolg-, en herhalingscursussen voor gediplomeerden,
  • Het organiseren van reanimatiecursussen, cq avonden voor gevorderden en gediplomeerden,
  • Het zenden van materiaal en gediplomeerden naar plaatsen waar deze hulp van nut zou kunnen zijn,
  • Het houden van oefeningen, excursies en lezingen,
  • Kontakten onderhouden met zusterverenigingen en/of instellingen die hetzelfde doel beogen,
  • Bij rampen of calamiteiten inzetbaar zijn,
  • Het houden van alarmoefeningen om de accuraatheid en paraatheid van haar leden te testen,
  • De leden de kans geven tot het volgen van cursussen voor EH-instructeur en/of LOTUS slachtoffer,
  • Verder alle andere wettelijk geoorloofde middelen die ter bereiking van het gestelde doel bevorderlijk kunnen worden geacht.

Lees ons Privacy regelement.

Bekijk ook:
Cursusaanbod
EHBO diploma
LOTUS