Elk jaar
01De cirkel van belangrijke punten bij het verlenen van de eerste hulp
02Stoornissen in het bewustzijn
03Stoornissen in de ademhaling
04Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
05Ernstige bloedingen
06Shock
Seizoen
07Uitwendige wonden
08Vergiftiging
09Elektriciteitsongevallen
10Vervoer / Helm afnemen / Ongelukken in de auto
11Verband- en hulpmiddelen / Driekanten doeken
12Het menselijk lichaam
Seizoen
13Brandwonden
14Kneuzing en verstuiking
15Ontwrichting en botbreuken
16Oogletsels
17Letsels door koude
18Letsels door warmte
Jaarlijks herhalen
AED/Reanimatie

Terug naar het lesrooster