• …er een formulier op de site staat om EHBO-ers aan te vragen?
  • …bijna de hele EHBO-vereniging een AED-diploma heeft?
  • …we dankzij jullie weer bij vele evenementen ons beste beentje hebben voorgezet?
  • …wij een eigen biketeam hebben?
  • …dit mede tot stand kwam door sponsoring van Leijenhorst 2wielers?
  • …dit team voor het eerst in actie kwam tijdens Voorthuizen loopt op 14 juli 2018?
  • …wij als bestuur van de vereniging bijzonder trots zijn op u als actieve EHBO-er die zich hierbij vrijwillig inzet?
  • …we ook een eigen Facebookpagina hebben? (zie link onderaan de pagina)
  • …ook u kopij mag aanleveren voor het mededelingenblad? (mail de redactie)
  • …ook u een advertentie kunt opgeven voor in het mededelingenblad?

Terug naar verenigingsnieuws